Strijd tegen sociale ongelijkheid

2019

ADHZIS (Aide à Domicile Zorg aan Huis Inclusi(ef)ve à Schaerbeek)

Een onderzoek over welke elementen, voor ouderen zelf, de basis voor vertrouwen in bijstands- en zorgdiensten vormen.
2016

CitizenDev

Hoe kunnen we burgerinitiatieven stimuleren en netwerken op basis van een valoriserende aanpak en verbindingen?
2016

Echange Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, timebanking, netwerken voor kennisuitwisseling...)
2016

Pota

In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis?
2016

SWOT Mobiel

Het overkoepelende doel van het Living Lab is de ontwikkeling, testfase en aanpassing van een veerkrachtig prototype/model voor co-creatie van solidair wonen in mobiele huizen voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk
2015

Falcoop

Onder welke voorwaarden kan de sociale innovatie van de coöperatieve supermarkt BEES coop ervoor zorgen dat duurzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen?
2015

SolenPrim

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?