Strijd tegen sociale ongelijkheid

2020

ARBRES

ARBRES bestudeert de socio-ecologische voorwaarden voor de inplanting van stedelijke fruitbomen die de voedselzekerheid in Brussel kunnen verbeteren en andere diensten kunnen verlenen in een Antropoceen context.
2019

ADHZIS (Aide à Domicile Zorg aan Huis Inclusi(ef)ve à Schaerbeek)

Een onderzoek over welke elementen, voor ouderen zelf, de basis voor vertrouwen in bijstands- en zorgdiensten vormen.
2019

ADHZIS (Aide à Domicile Zorg aan Huis Inclusi(ef)ve à Schaerbeek)

Een onderzoek over welke elementen, voor ouderen zelf, de basis voor vertrouwen in bijstands- en zorgdiensten vormen.
2019

Voisins d’Energie

Hoe kunnen burgers zich organiseren om zich het energievraagstuk toe te eigenen en actoren in het energielandschap van Brussel te worden?
2017

CAMIM

Collectieve kennisproductie over integratiepraktijken, gerealiseerd samen met migranten die het integratieparcours bij VIA vzw volgen
2016

CitizenDev

Hoe kunnen we burgerinitiatieven stimuleren en netwerken op basis van een valoriserende aanpak en verbindingen?
2016

Echange Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, timebanking, netwerken voor kennisuitwisseling...)
2016

Pota

In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis?
2016

SWOT Mobiel

Het overkoepelende doel van het Living Lab is de ontwikkeling, testfase en aanpassing van een veerkrachtig prototype/model voor co-creatie van solidair wonen in mobiele huizen voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk
2015

Falcoop

Onder welke voorwaarden kan de sociale innovatie van de coöperatieve supermarkt BEES coop ervoor zorgen dat duurzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen?
2015

SolenPrim

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?