Hulpbronnenbeheer & recyclage

2021

Super Terram

Als de Brusselse bodem noch als inerte achtergrond noch als grondstof wordt beschouwd, wat kan dat dan betekenen voor de stedenbouwkundige praktijken? Dit is de missie die Super Terram zichzelf heeft voorgenomen te onderzoeken
2019

Voisins d’Energie

Hoe kunnen burgers zich organiseren om zich het energievraagstuk toe te eigenen en actoren in het energielandschap van Brussel te worden?
2017

ValueBugs

Nieuwe techniek ontwikkelen voor de recyclage van organisch plantaardig afval in huis, met gebruik van larven van de zwarte soldatenvlieg.
2016

Brusseau

Hoe kunnen we de kennis van gebruikers-bewoners zodanig vergroten, mobiliseren en valoriseren dat ze in de eerste plaats een beter begrip krijgen van de overstromingen op lokale schaal, en vervolgens collectieve en innovatieve ...
2016

CitizenDev

Hoe kunnen we burgerinitiatieven stimuleren en netwerken op basis van een valoriserende aanpak en verbindingen?
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Wim

Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een alternatief, collaboratief, circulair en lokaal systeem beheerssyteem van (afval)hout (als materiaal) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?