Economie

2022

SYSTEM_TURFU

In enkele kernwoorden: veerkracht, de informele artistieke en sociaal-culturele sector, zichtbaarheid en vindingrijkheid!
2021

VETIRR-BXL

Kleding zonder de massale import van kledingtextiel. Samen wenselijke, lokale en duurzame oplossingen bedenken en uitvoeren om dit te bereiken.
2016

Echange Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, timebanking, netwerken voor kennisuitwisseling...)
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Rereb

Het REREB-project analyseert en bevraagt de veerkracht van de Brusselse commerciële functie, de breekpunten en crisisfactoren waarmee handelszaken worden geconfronteerd en de kwetsbaarheids- en weerbaarheidsfactoren ...
2015

Choud’Bruxelles

Is het mogelijk om gezamenlijk een duurzame en economisch leefbare logistieke oplossing te ontwikkelen voor de distributie van lokale producten in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2015

Falcoop

Onder welke voorwaarden kan de sociale innovatie van de coöperatieve supermarkt BEES coop ervoor zorgen dat duurzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen?
2015

Spincoop

Welke factoren beïnvloeden of bepalen de (agro-ecologische) levensvatbaarheid van het concept SPIN-farming zoals Cycle Farm het toepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2015

UltraTree

Hoe kunnen we op een efficiënte manier steun bieden aan projecten van duurzame landbouw op een zeer kleine oppervlakte in de voorstedelijke omgeving om te voldoen aan de Brusselse vraag naar fruit en groenten?