Co-Create gemeenschap

terugkoppeling naar ontmoetingsmomenten en gezamenlijk werk

Sinds maart beleven we allemaal een ongekende situatie. Dit dwingt ons om ons werk te heroverwegen en nieuwe manieren te bedenken om aan co-creatie te doen en elkaar hierin te ondersteuenen. Laten we even terugblikken op enkele vormingen die het Adviescentrum de afgelopen maanden heeft aangeboden aan de projecten die door de Actie worden gefinancierd.

Een 6e editie Co-Create projecten in volle opzetfase

Deze zomer werden 17 projecten geselecteerd om aan hun opzetfase te beginnen. Tot maart financiert Innoviris hen om hun co-onderzoeksproject uit te bouwen. De projecten in opzetfase worden dit jaar ook collectief begeleid door het Adviescentrum. Ze konden drie workshops volgen rond de kernthema’s van de Actie: co-creatief onderzoek, stedelijke veerkracht en de onderzoeksvraag.

Co-creatie training voor de projecten van 2019

In september namen de projecten van 2019 (5e editie Co-Create projecten) deel aan een tweedaagse training over co-creatief onderzoek. Deze training bracht 16 co-onderzoekers samen die betrokken waren bij de projecten Man’Aige, ADHZIS en Voisins d’Energies. Elk jaar opnieuw voelen we als Adviescentrum de behoefte aan basisvormingen over onderzoeksmethodologie (hoe) en over de fundamenten van co-creatief onderzoek (waarom). Deze training was een gelegenheid om bepaalde instrumenten voor participatief onderzoek te (her)ontdekken en hiermee te experimenteren; tools die gebruikt kunnen worden om gegevens te verzamelen, te reflecteren en analyseren, hindernissen te identificeren en hiermee om te gaan, of om de rollen binnen een project te gaan herdefiniëren vanuit ieders sterktes en motivatie.

Twee sessies over ‘valorisatie’, en in het bijzonder over de plaats van wetenschappelijke valorisatie in een Co-Create project

De projecten van 2017 en 2019 hebben samen nagedacht over de plaats van wetenschappelijke publicaties van onderzoeksresultaten in het kader van de Co-Create Actie: welke plaats kan dit hebben voor een project dat gefinancierd wordt door de Co-Create Actie? Zijn er andere vormen van valorisatie die misschien nuttiger zijn voor het onderzoeksproject zelf? Deze sessies maakten het mogelijk om op een constructieve manier van gedachten te wisselen – tussen de projecten onderling, met het Adviescentrum, en met Innoviris –, ideeën aan te scherpen en bij te dragen tot een genuanceerde visie.

Sessie over het onderzoeksrapport

De projecten van 2019 naderen het einde van hun eerste financieringsjaar. In deze fase is het onderzoeksrapport een kans om even een stap terug te doen en lessen te trekken. Om samen na te denken over deze etappe hebben de projecten van 2019 gezamenlijk gewerkt rond ‘objets intermédiaires’ tijdens een workshop specifiek opgebouwd rond het onderzoeksrapport.

What’s next ?

Dankzij deze verschillende ontmoetingsmomenten worden er banden gesmeed met en tussen de verschillende projecten van de Actie Co-Create. Om de Co-Create gemeenschap verder uit te bouwen, blijft het Adviescentrum inzetten op werk- en reflectiemomenten rond de kernthema’s van een projectstraject.