SYSTEM_TURFU

Welkom op de homepage van SYSTEM_TURFU !

In enkele woorden is SYSTEM_T…

  • De informele artistieke sector in Brussel profileren en valideren ;
  • “Scavenging” als economie van de veerkracht in de Brusselse culturele en artistieke sector ;
  • De versmelting en kruisbestuiving van weerbaarheid, economie en kunst in de informele sectoren.

Sinds de jaren 1990 organiseert een deel van de sociaal-culturele en artistieke sector in Brussel zich informeel om te overleven. De veerkracht van de kansarme arbeidersklasse heeft geleid tot structureel en economisch vernuftige organisatievormen. Deze maken het vandaag mogelijk om te streven naar autonomie in plaats van afhankelijk te blijven van willekeurige, energieverslindende overheidsfinanciering, die werkt op basis van concurrentie, ook al heeft het daaruit voortvloeiende sociaal-culturele werk een grote impact op de samenleving. Deze kritiek van een aantal culturele actoren en kunstenaars op de afhankelijkheid van overheidsfinanciering past in een mondiale context waarin de postfordistische economie ter discussie wordt gesteld en er innovatieve sociaal-economische paradigma’s ontstaan die pretenderen rechtvaardig en duurzaam te zijn en zowel het milieu als de mens te respecteren. Dan rijst de vraag hoe men de paradigmaverschuivingen kan aangrijpen om te innoveren door tot nu toe niet-geformaliseerde praktijken te herdenken die, in het geval van een sociaal-economische schok die de overheidsfinanciering in de kunst- en cultuursector doet instorten, deze informele sector zouden omvormen tot een epicentrum van broodnodige experimenten met veerkracht. Het projectteam wil het onderzoek en de rapporten die de afgelopen jaren over deze sector zijn uitgevoerd, uitbreiden, waarbij bijvoorbeeld de belangrijke vraag wordt gesteld: “Hoe kunnen we bijdragen tot de duurzaamheid en diversificatie van de creatieve en culturele industrieën in Brussel?” (Rinschbergh et al. 2018). Het antwoord dat we op die vraag willen geven, is de opbouw van een levensvatbaar en emancipatoir sociaaleconomisch model voor de toekomst van Brussel, gebaseerd op de “subcommons” of “outside the commons”, opnieuw uitgevonden door de actoren zelf en waarin iedereen zijn plaats en zijn belang zou vinden, door middel van een collectieve prospectieve, projectieve en co-creatieve studie.

Partners: