SWOT Mobiel Contact

Het overkoepelende doel van het Living Lab is de ontwikkeling, testfase en aanpassing van een veerkrachtig prototype/model voor co-creatie van solidair wonen in mobiele huizen voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het doel van dit integrale Living lab is dat thuislozen verschillende aspecten van hun leven weer in eigen handen nemen. De collectieve ruimte die voor dit project gecreëerd wordt, speelt een belangrijke rol in dat proces.

Het project beoogt meer dan het louter voorzien van woningen. Door het project tijdelijk op braakliggende terreinen te situeren, wil het tegelijk een stedelijke problematiek aanpakken. Via interactie met de stedelijke omgeving en met de buurt wil het project een stedelijke veerkracht realiseren.

Swot mobiel : een mobiel en solidair woonproject met thuislozen .
De SWOT-mobiel ontwikkelt, samen met acht alleenstaande thuislozen, een solidair en mobiel woonmodel op braakliggende terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor vertrekt het project van een collectieve ruimte die dienst doet als skills center, een collectieve leefruimte en ontmoetingsplaats, waarrond de acht mobiele woonunits gebouwd worden.

Co-designing en co-building: de thuislozen werken mee aan het ontwerp en de bouw van de units. Daarvoor krijgen ze van Atelier Groot Eiland, een sociaal terwerkstellingsproject in Brussel, een opleiding op maat en technische begeleiding. KU Leuven (Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel) staat mee in voor het ontwerp van de woonunits. De individuele en collectieve begeleiding gebeurt door het Centrum voor Algemeen Welzijn en SamenlevingsopbouwBrussel.
img73|left> Week van de workshop voor studenten en bewoners

Met dit alternatieve woon- en leefmodel wil SWOT-mobiel:
-  Een nieuw antwoord bieden op de problemen van kwaliteit en betaalbaarheid op de Brusselse woonmarkt
-  Toekomstige bewoners vaardigheden bijbrengen die ze kunnen gebruiken tijdens hun zelfontplooiing en versterking
-  De interactie met de stedelijke omgeving en buurt stimuleren door het project te situeren op tijdelijk leegstaande terreinen (waiting spaces)