Super Terram is een co-creatief onderzoeksproject dat zich toespitst op de Brusselse bodems en het leven dat erin vervat zit. Door met een affectief en complex perspectief opnieuw naar de bodem te kijken, willen we tot nieuwe manieren komen om de stad te herdenken, met een toegenomen gevoeligheid voor ons leefmilieu en in grotere samenhang met wat leeft onder de grond.

Bodems zijn niet alleen levende ecosystemen die essentieel zijn voor al het leven op aarde, in de stad maken ze ook het voorwerp uit van aanzienlijke economische investeringen. Desalniettemin vormen ze nog te weinig een politieke claim, en worden ze vaak verplaatst, geclaimd of getransformeerd zonder aandacht voor de menselijke, dierlijke en plantaardige populaties die eraan verbonden zijn.

Het herbeschouwen en herontdekken van de bodem als complexe materie vormt een centrale opgave in het toekomstbestendig maken van onze steden, in het licht van de klimaatcrisis. De bodem, een substraat dat meer dan 25% van ’s werelds biodiversiteit herbergt en waar meerdere allianties en onderlinge relaties (ecologisch maar ook sociaal, cultureel en politiek) zijn ondergebracht, staat hierbij meer dan ooit onder druk. Dit des te meer omdat het asfalt en beton dat onze steden bedekt, de grond voor onze ogen blijft verbergen… én voor onze zorgen.

In deze context ziet Super Terram zichzelf vooral als een vreugdevolle verkenning, waar we door middel van een reeks experimenten erop uit zijn om onze relatie met de stadsbodem in vraag te stellen en te hernieuwen. Dit onderzoek, met acties van diverse aard (workshops burgerwetenschappen, geluidsopnames, speculatieve workshops…), zal plaatsvinden op een tiental sites langs de spoorcorridor tussen het Noordstation en het spoorplatform Schaarbeek-Vorming. Deze natuurlijke en infrastructurele corridor is, als gevolg van zijn specifieke geschiedenis (geologisch, industrieel, stedelijk, enz.), vandaag een ruimte met een veelheid van verrassende, interspecifieke relaties. De bodem, als drager en stille getuige van deze verhoudingen, zou ons wel eens verschillende verhalen kunnen toefluisteren die ons kunnen helpen om een andere stad te bedenken… indien we bereid zijn om ernaar te luisteren. 

Geleid door een hypothese dat onze stedelijke praktijken anders, en zeker veerkrachtiger zouden kunnen worden beschouwd, wil ons team deze co-creatieve veelheid onderzoeken. Hierbij zullen we de bodems in Brussel niet langer beschouwen als een eenvoudige grondstof die moet worden benut, maar wel als een inventieve en levendige omgeving waarvan we mede afhankelijk zijn. Om onze steden te herdenken, wensen we een gemeenschap van actoren bijeen te brengen die in staat zijn alternatieve en destabiliserende verhalen over stadsbodems te creëren, te vertellen en te versterken.

 

Super Terram wordt ondersteund door BRALULB architectuur en het architectenbureau 51N4E, in samenwerking met Newrope, World ETHZ, het atelier Urban Nature en het laboratorium Louise van de ULB, EcotechnicPlant en Houtgoed, Falma Fshazi, Valérianne Poidevin en Studio1Bis. Super Terram wordt gefinancierd in het kader van het Innoviris Co-create 2021-2023 programma.

 

 

 

Wil je meedoen aan het experiment? Of wil je op de hoogte gehouden worden van onze volgende acties op de site?  Neem contact op.