SAULE - Symbiose Stadslandbouw Huisvesting Milieu Contacts

In een tijd van de opkomst van steden, de demografische groei in het Brussels Gewest en de groeiende vraag naar betaalbare woningen, herwint de landbouw zijn plaats in de stad en vestigt zich als een nieuwe functie. Land is echter schaars en op het eerste gezicht botsen de twee functies. Maar waarom zou je de oppositie als “landbouwproject – stadsproject” beschouwen in plaats van compatibiliteit te zoeken?

Het onderzoek SAULE stelt voor om verder te gaan dan dit aanvankelijke dualisme en gelooft in het model van de tuinstad dat de twee functies combineert. Hoewel het nog steeds mogelijk is om in dezelfde buurt te eten en te wonen, is het in het hart van de tuinstad Logis Floréal in Watermaal-Bosvoorde dat het actieonderzoek van SAULE zijn volle betekenis krijgt, op het veld.

Onderzoekscontext

Het SAULE-project (Symbiose Stadslandbouw Huisvesting Milieu) werd in 2014 opgericht naar aanleiding van de aankondiging van een bouwproject dat de stadslandbouwsite van de Ferme du Chant des Cailles in Watermaal-Bosvoorde bedreigt. Het spanningsveld tussen de functies stadslandbouw en wonen is latent aanwezig in de stad, doordat de beschikbare grond schaars is en de wachtende bevolking groeit. Om de kloof tussen landbouw en wonen te overstijgen en in termen van synergie na te denken, is het SAULE-onderzoek opgezet en stelt het de volgende vraag: kan stadslandbouw een structurerend element zijn van nieuwe woonvormen, van een nieuwe stadsplanning, zowel ruimtelijk als sociaal?

 

La Ferme du Chant des Cailles

Sinds 2012 heeft de FCC zich ontwikkeld als een project dat burgers en professionals samenbrengt die samenwerken aan hetzelfde stadslandbouwproject. VZW toen coöperatie, heeft de FCC niet alleen een productie ontwikkeld met verschillende bevolkingsgroepen (3 professionele polen: tuinbouw, wieg, Aromatics), maar ook solidariteit via haar burgeracties (collectieve tuin, duurzame buurt). Het belang en het succes dat de FCC in de loop der jaren heeft verworven, gesteund door de burgerbeweging van Boitsfortois, hebben het mogelijk gemaakt om de toekomst van het veld te beïnvloeden: van de 70 tot 80 oorspronkelijk geplande wooneenheden (Plan Logement Communal 2014), In 2016 zijn er niet alleen 25 overgebleven, de andere zijn verspreid over 2 locaties in de tuinstad (Tritons – Nymphs and Tritomas). In 2017 volgde een moratorium op de bouw (in afwachting van de conclusies van SAULE), gevolgd door de lancering van een overheidsopdracht voor een PPAS.

 

Voor meer informatie over de educatieve rol van de FCC in het district, raadpleeg de educatieve gids op: https://saule-webdoc.be/#ler rapport2

Onderzoeksactoren

Dit project werd bestuurd door de leden van het consortium bestaande uit: ERU (operationele stadsplanning en duurzame ontwikkeling), de Ferme du Chant des Cailles FCC (tijdelijke landbouwer van het veld, de kern van het partnerschap), Le Logis-Floréal ( huisvestingsmaatschappij social, eigenaar van het veld), UCL-LOCI (universitair onderzoekslaboratorium) en Agence Alter (alternatief persbureau)

Tijdens de 3 jaar van onderzoek heeft het consortium visies gevraagd, beluisterd en voorgesteld voor de toekomst van de site, met verschillende groepen lokale en regionale actoren: bewoners, handelaars, associatieve actoren van de wijk, het PCS, de SISP Le Logis- Floréal, de leden van de FCC, de administraties en gemeentelijke en regionale verkozenen. Deze co-creatie maakte het mogelijk om na te denken over de mogelijke verbanden tussen FCC-landbouwprojecten en huisvesting voorzien in het gemeentelijk huisvestingsplan van 2014.

 

Om alle documenten die uit het onderzoek komen, (rapporten, de SAULE film, een radioprogramma, foto’s, conferenties), ga naar : https://saule-webdoc.be/

Voor specifieke vragen over het onderzoek, of voor elk interventie/presentatie verzoek, stuur een mail naar : info@eru-urbanisme.be