Saule

Hoe kunnen we de tegenstelling huisvesting/landbouw overwinnen en denken in termen van synergie? Kan de stadslandbouw, zowel op ruimtelijk als sociaal vlak, een structureel element zijn van een nieuwe manier van wonen en een nieuwe stedelijke inrichting?

Het SAULE-project werd in 2014 bedacht na de aankondiging van een bouwproject dat een bedreiging vormde voor de stadslandbouwsite van de Ferme du Chant des Cailles in Watermaal-Bosvoorde.

Dit onderzoek kijkt naar de symbiotische verhouding tussen stadslandbouw en huisvesting, en naar de voorwaarden voor de ontwikkeling in Brussel. De co-onderzoekers kijken vanuit sociaal, economisch, landschappelijk en stedenbouwkundig standpunt naar de complementariteit van deze functies op wijkniveau.
Naast een duurzamer consumptiegedrag kunnen er nog veel meer voordelen verbonden zijn aan stadslandbouw: burgerdynamiek, onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, ontmoetingsplaatsen, solidariteit met kansarmen, groene ruimten en landschappen, enzovoort. Zou stadslandbouw geen centraal element kunnen zijn in de organisatie van de stad van morgen?

Uitzicht op de boerderij Chant des Cailles.

Het doel van de studie is niet om een definitief ’antwoord’ te geven, maar om samen (burgers, professionals en onderzoekers) te experimenteren en de capaciteiten van de burgers te versterken door kennis te produceren die voor iedereen beschikbaar is en nuttig kan zijn voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de boerderij en voor andere projecten in Brussel.
SAULE vertrekt van deze ervaring om aanbevelingen te formuleren voor overheidsinstanties en een model te ontwikkelen dat interessant is voor Brussel.

Het project verenigt partners op het terrein – la Ferme du Chant des Cailles (FCC) en Le Logis – en externe professionals – het Centre d’Etudes et Recherches Urbaines (ERU) vzw en UCL (onderzoek, participatie, stadsplanning), Agence Alter (informatie, communicatie). De studie zal zoveel mogelijk actoren, bewoners of overheidsactoren betrekken, om zo operationeel en relevant mogelijk te zijn (het burgernetwerk, alle belanghebbenden en gebruikers van de FCC, bewoners, handelaars, overheidsactoren, Le Logis-Floréal, sociale huisvestingscoöperaties, …).

 

Foto top : Maquette van de wijk, gemaakt voor de studie.