Rereb

Het REREB-project analyseert en bevraagt de veerkracht van de Brusselse commerciële functie, de breekpunten en crisisfactoren waarmee handelszaken worden geconfronteerd en de kwetsbaarheids- en weerbaarheidsfactoren. De bedoeling is om samen met de actoren te werken aan strategieën en oplossingen voor deze moeilijkheden.

Het project Resilient Retail for Brussels (REBEB) is ingegeven door een onvervulde maatschappelijke behoefte: de vaststelling dat handelaars er niet in slagen om zich aan te passen aan veranderingen, crises en schokken en tegelijkertijd de continuïteit van hun activiteit op een duurzame manier te verzekeren.

De uitdaging: er zijn 20.000 Brusselse handelaars, economische spelers met zeer uiteenlopende profielen die niet per se de gewoonte hebben om zich te verenigen.

Het REREB-project wil de veerkracht van de Brusselse commerciële functie analyseren. De vragen die in het onderzoek worden gesteld, houden verband met de breekpunten en crisisfactoren van handelszaken, de actiemechanismen van deze breekpunten en de kwetsbaarheids- en weerbaarheidsfactoren binnen de commerciële functie. Verder zal het actieonderzoek eveneens bijdragen tot de gezamenlijke uitwerking van weerbaarheidsoplossingen, inclusief de analyse van de toepassing van de sociale innovatie in andere contexten.

Tot slot wil het REBEB-project ook op verschillende manieren een maatschappelijke impact hebben. Op sectorniveau is het de bedoeling om enerzijds nieuwe antwoorden aan te reiken en anderzijds aan te leren hoe handelaars zichzelf kunnen verbeteren zodat ze zich autonoom aan de breekpunten kunnen aanpassen. In de handelswijken zal het project bijdragen tot een herstel en verbetering van de economische en maatschappelijke verhoudingen. Op stedelijk niveau zal de verspreiding van de innovatie worden geoptimaliseerd via leefbare en toegankelijke oplossingen.

Het sinds 2015 actieve Atrium Lab zal dienst doen als Living lab van het project. Samen met de gebruikers zal het lab zich buigen over de weerbaarheidsuitdagingen waarmee handelaars worden geconfronteerd en de levenscycli van de handelskernen. Het lab stapt af van de traditionele macroscopische analyse van de commerciële activiteit. Het legt zich toe op de reële omstandigheden waarin het beroep van handelaar wordt uitgeoefend en de banden met de andere belanghebbende partijen binnen het commerciële ecosysteem.

Contact : boostyourshop@groupeone.be