Pota

In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis?

In het licht van de huisvestingscrisis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buigt dit onderzoeksproject zich over de vraag of de tijdelijke bezettingen in eigen beheer als innovatieve maatregel een oplossing kunnen bieden voor verschillende aspecten van deze crisis.

 

De tijdelijke bezettingen werden ontwikkeld als proefproject binnen de sector van de Brusselse sociale huisvesting en vervolgens ook voor andere soorten verhuurders (publiek en privé) ter beschikking gesteld. Met tijdelijke bezettingen kunnen:

  • woningen gecreëerd worden voor diverse doelgroepen
  • gemeenschappelijke leefomgevingen ontwikkeld worden
  •  experimenten rond sociale economie opgezet worden

De subvragen in het onderzoek hebben betrekking op de versterking en het voortbestaan van de bezettingsprojecten (rekening houdend met hun verscheidenheid) en op de middelen die hun sociale en financiële levensvatbaarheid garanderen.
Concreet gaat het om de ontwikkeling van een toolbox (gedeeld gebruik van kennis) en een inclusieve uitwisselingsruimte tussen de verschillende belanghebbenden (bewoners, verhuurders, overheidsdiensten).