EVA bxl werkt samen met enkele gemotiveerde partners aan een innovatief model van inclusieve buurtzorg voor ouderen in de wijk Helmet in Schaarbeek. Het model wordt door en voor ouderen opgebouwd.

Senioren in kwetsbare Brusselse buurten herkennen zich nog te weinig in het (thuis)zorgaanbod en doen er dus zelden een beroep op. Omdat de referentiekaders van professionele zorgdiensten strak geregeld zijn, is er nood aan meer flexibiliteit.

Dankzij het Co-Create programma van Innoviris, hebben we in de eerste projectfase onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn om het welzijn en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. We organiseerden workshops waar zorgprofessionals maar ook vrijwilligers, senioren en mantelverzorgers aan deelnamen. Er lag een schat aan informatie en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Samen met de betrokkenen ontwikkelden we een prototype van een inclusieve buurtzorgdienst voor ouderen.

De tweede projectfase zal ons in staat stellen om samen met de betrokkenen, gedurende 2 jaar, de verschillende variabelen van het onderzoeksopzet te testen om zo vast te stellen welke acties een positieve invloed hebben op het welzijn van ouderen. De uitdaging is om tegen het einde van deze periode een dienstverlening op te zetten dat is aangepast aan de behoeften van de ouderen.

 

Partners: la Maison Médicale Santé et Bien-Etre, Métiss’âges, ESA Saint-Luc, CPAS de Schaerbeek

 

 

 

U wenst meer informatie, U bent buurtbewoner van Helmet in Schaerbeek, het project interreseert U als mede-onderzeker, neem gesrust contact op via volgende email adres : mahdiya.el-ouiali@evabxl.be