MaN'Aige Visie missie

Succesvol wonen en ouder worden in de buurt voor iedereen

Het onderzoeksproject MaN’Aige verkent hoe we kunnen bouwen aan een zorgzame buurt in een wijk waar gebruikers (winkeliers, bedrijven, instellingen, verenigingen, pendelaars, voorbijgangers, ….) ruimschoots aanwezig zijn.  Hoe participeren deze buurtgebruikers in een zorgnetwerk in de wijk, welke rollen spelen ze, welke verbindingen ontstaan met de wijk en haar bewoners en hoe draagt dit bij aan de zorgzaamheid in de wijk?

Visie

Korte versie :

Samen onderzoeken we de manieren waarop buurtgebruikers rechtstreeks bijdragen aan het bouwen van een zorgzame buurt waar het goed is om te wonen en ouder te worden.

Lange versie :

Een zorgnetwerk draagt bij aan een wijk waar iedereen succesvol kan wonen, werken en ouder worden. Welke rol kunnen buurtgebruikers spelen in een zorgzame buurt en welke verbindingen met de wijk en haar bewoners dragen bij aan een zorgzame buurt? Samen verkennen we de verbindingen die al bestaan en de mogelijkheden om nieuwe verbindingen te creëren. Samen onderzoeken we hoe deze banden tot stand komen en onderhouden worden, wat hun karakter is, welke vorm van zorgzaamheid eruit kan voortvloeien en welke rol gebruikers spelen.

Missie

  • Experimenteren en innoveren van de verbindingen tussen bewoners en gebruikers die aan een zorgzame buurt kunnen bijdragen. Er wordt met de direct betrokken actoren geëxperimenteerd en dit op het terrein.  Zorgzaamheid bevat alles wat bijdraagt aan goed wonen en succesvol ouder worden in de buurt.  Het project beaamt, op basis van specifieke noden, zorgzaamheid te ondersteunen en te bouwen voor bewoners op het gebied van zorg, huisvesting of welzijn en voor buurtgebruikers (winkelier, bedrijf, instelling, vereniging, pendelaar, voorbijganger, …).
  • Onderzoeken, registreren en observeren wat er bestaat op het gebied van zorgzaamheid tussen wijkbewoners en gebruikers.
  • Lessen trekken uit deze experimenten en observaties over hoe je gebruikers in een buurt kan betrekken om zorgzaamheid te bouwen.
  • De vergaarde kennis uit deze experimenten verspreiden zodat iedereen (uit de buurt of van buitenaf) deze experimenten kan omzetten in concrete implementaties of gebruiken voor nieuwe experimenten.

project manager: karine@ld3.be (0489 30 53 97)

onderzoekster: octavia.kint@vub.be