MaN'Aige Lessons Learned

Het onderzoek van MaN’Aige leverde heel wat lessen op over het bouwen aan een zorgzame buurt en hoe je buurtgebruikers daarbij kan betrekken. Ten eerste was het belangrijk zorg in een zeer ruime zin op te vatten: zorgzaamheid gaat ook over zorg voor de omgeving en een aandacht voor wat rondom ons gebeurt. Ten tweede was het ook belangrijk nuances mee te nemen over termen als ‘de buurtgebruiker’ of ‘de buurt’. ‘De buurt’ kan heel verschillend zijn en wordt doorkruist door verschillende ervaringen. Voor sommigen gaat de buurt bijvoorbeeld maar zo ver als een appartementsblok of een gebouw. Ook buurtgebruikers zijn heel divers, zowel op vlak van hun missie als de perimeter waarin ze actief zijn. Sommigen hebben al interesse in hun omgeving, terwijl dat voor andere (nog) niet van belang lijkt.

Tot slot hebben we een aantal lessen verzameld voor andere projecten die werken rond zorgzaamheid in een stedelijke context. Allereerst hebben gebruikers een rol te spelen voor hun buurt en hebben ze veel middelen (in termen van ruimte, infrastructuur, diensten,…). Daarnaast is de openbare ruimte een belangrijke hefboom voor het leggen van verbindingen en het betrekken van gebruikers. Daarbij is een bruggenbouwer essentieel om de verschillende actoren bij elkaar te brengen die soms zeer incompatibele tijdsschema’s hebben. Alle lessen zijn hieronder verzameld en zijn ook te vinden in onze cahier.

Meer info over de labs vindt u op de website van Maison Médicale Enseignement

Voor meer info over onze activiteiten, kunt u contact opnemen met :

Het Anker: anker@ld3.be

Potager: ndauvert@quartierlibertes-vrijheidswijk.brussels

Accessibilité: annelaure.duchamp@mmenseignement.be

Odisee: kate@odisee.be

Voor meer algemene info over het project MaN’Aige en de lessons learned : octavia.kint@vub.be