MaN'Aige Onderzoeksvragen

De hoofd onderzoeksvraag is: hoe bouwen we aan een zorgzame buurt met atypische actoren (niet-residenten).  Er zijn daar 2 specifieke assen en vier globale vragen bij

De twee specifieke assen:

  • Hoe kunnen verbindingen ontstaan tussen buurtgebruikers en de buurt(bewoners) die bijdragen aan een zorgzame buurt? (welke relaties, hoe, waarom?)
  • Welke rollen kunnen de buurtgebruikers invullen? (welke rollen, hoe, waarom?)

De vier globale vragen:

  • Co-creatie: wat was het co-creatief proces en wat heeft het ons gebracht?
  • Governance: hoe worden beslissingen genomen, welke structuren worden opgezet en hoe wordt omgegaan met machtsverhoudingen?
  • Duurzaamheid: hoe kan wat tijdens het project is opgezet, na afloop van het project in stand worden gehouden?
  • Politieke aanbevelingen: welke aanbevelingen kan de wijk doen aan de politiek besluitvormers, welke macht kan de wijk hebben?

Wij zullen deze vragen onderzoeken via labs. Om meer over de labs te weten, raadpleeg de site van onze partner Maison Médicale, Enseignement hier

project manager: karine@ld3.be (0489 30 53 97)

onderzoekster: octavia.kint@vub.be