Een zorgzame buurt met buurtgebruikers

Zorgzame buurten worden de laatste jaren gezien als het model voor een samenhangende, buurtgerichte aanpak van welzijn, wonen en zorg. Het zijn buurten waar jong en oud elkaar kent en helpt. In de klassieke definitie van zorgzame buurten worden hierbij vooral zorgprofessionals, mantelzorgers, en buren betrokken. Zeker in een stedelijke context zijn nochtans heel wat buurtgebruikers aanwezig, zoals bedrijven, winkels, horeca, scholen, organisaties en publieke instellingen. In twee wijken in de Vijfhoek, Martelaars en O.L.V.-ter-Sneeuw, is zelfs 85% van de grondoppervlakte niet bestemd voor woning maar voor andere type gebruik. In Martelaars telt één van de bedrijven maar liefst 2.800 werknemers, meer dan het totale aantal bewoners van de buurt. Het project MaN’Aige onderzocht hoe die rol van buurtgebruikers in een zorgzame buurt er kan uitzien.

Zes living labs

De rol van buurtgebruikers werd onderzocht in zes living labs die aan de slag gingen met concrete noden uit de wijken. Maison Médicale Enseignement hielp een parcours van moestuinbakken op te stellen en heeft de toegankelijkheid van de wijk en haar diensten in kaart gebracht. Er ontstond een netwerk van bewoners en instellingen in Martelaars om de buurt te vergroenen en groene ruimte toegankelijker te maken. Studenten ergotherapie van Odisee gingen langs bij bewoners van de vastgoedmaatschappij Brusselse Woning om de woningen toegankelijker te maken. Bewoners en organisaties gingen ook in gesprek over de gedeelde publieke ruimte en hoe ze die kunnen verbeteren. De living labs leverden heel wat nieuwe ideeën en samenwerkingen op in Martelaars en O.L.V.-ter-Sneeuw.

“Door elkaar te ontmoeten kunnen we beter onze krachten bundelen. We creëren nieuwe synergieën. – een buurtgebruiker in de Martelaarswijk

Ontdek het MaN’Aige project in deze video :

Meer info over de labs vindt u op de website van Maison Médicale Enseignement

Voor meer info over onze activiteiten, kunt u contact opnemen met :

Het Anker: anker@ld3.be

Potager: ndauvert@quartierlibertes-vrijheidswijk.brussels

Accessibilité: annelaure.duchamp@mmenseignement.be

Odisee: kate@odisee.be

Voor meer algemene info over het project MaN’Aige en de lessons learned : octavia.kint@vub.be