Het project MaN’ Aige heeft als doel om te onderzoeken hoe alle actoren in de hybride en atypische Martelaars-O.L.V. Ter-Sneeuw wijk veerkrachtig te maken en een zorgzame buurt te bouwen.

De wijken Martelaars en O.L.V. Ter-Sneeuw zijn hybride en atypisch want er zijn zeer weinig inwoners tegenover een groot aantal actoren die ‘niet-lokaal’ of ‘niet-residentieel’ zijn, zoals winkels, kantoren, instellingen, NGO’s, culturele en educatieve organisaties.

Het project wenst een zorgzame buurt te creëren o.a. door de talenten, hulpmiddelen en noden van alle actoren van de wijk te koppelen. Op die manier willen we een wijk ontwikkelen met uitwisseling van hulp die gastvrijer en menselijker is, en zorg draagt voor de burger, meer bepaald de oudere burger. Geïntegreerd in een meer inclusieve wereldstad en vanuit een eerlijke reflectie, stelt het project voor om na te denken over de toepassing of invoering van dit model in atypische en hybride wijken.

Om dit te doen richt het actie-onderzoeksproject zich op een onderzoeksvraag:
1 / Hoe kunnen wij een zorgzame wijk ontwikkelen  in een hybride en atypische wijk en hoe kan dit model ook geïmplementeerd worden in andere wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De antwoorden op de vraag moeten bekomen worden door middel van experimentatie en participatief onderzoek.  Dit is het concept van Living Labs.  Deze participatieve aanpak integreert de deelnemers tijdens het hele project en zal hen ertoe brengen een model te co-creëren aangepast aan de atypische, en hybride wijken om de overdraagbaarheid ervan te garanderen en bij te dragen aan de veerkracht van alle actoren betrokken bij de realiteit van deze wijken.

project manager: karine@ld3.be (0489 30 53 97)

onderzoekster: octavia.kint@vub.be