In 2018 besloten EVA bxl en haar partners de krachten te bundelen om samen op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor een gedeelde vaststelling: ouderen van diverse origine doen weinig of geen beroep op thuishulp omdat zij zich vaak niet herkennen in de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, omdat het aanbod niet voldoet aan hun verwachtingen, omwille van financiële redenen, omdat ze te weinig vertrouwen in de dienstverlening hebben of omdat het aanbod van formele zorg onvoldoende rekening houdt met de informele zorg,…

In 2019 krijgt het project een GO van de Innoviris Jury. Het ADZHIS-project is geboren.

Het project is…

  • Solidair: omdat we ervan overtuigd zijn dat er in elke buurt solidariteitsnetwerken bestaan. Dankzij deze netwerken kunnen we senioren in nood of isolement snel detecteren en ondersteunen.
  • Innoverend: omdat we gekende paden durven in vraag stellen. Innovatie gaat verder dan het aanbrengen van correcties.
  • Inclusief: omdat wij van mening zijn dat de oudere niet beschouwd moet worden als een zorg of last. Ouderen zijn volwaardige spelers met potentieel en ook met behoeften en verlangens. Hier dient rekening mee gehouden te worden, ongeacht hun sociale status of herkomst.

Vanaf september 2019 gingen we van start. Het project werd in december 2019 finaal goedgekeurd door Innoviris. We krijgen één jaar om te bedenken hoe het anders kan.

De echte uitdaging ligt in het co-creatie avontuur. Dit willen we samen met de ouderen en hun entourage aangaan. We hopen we tegen eind 2020 een prototype klaar te hebben om daarna opnieuw een fiat te krijgen. Nadien hopen we dat prototype gedurende twee jaar te kunnen testen en evalueren.

De onderzoeksvraag is tweeledig:

Wat zijn de elementen die ten grondslag liggen aan het vertrouwen in de thuiszorgdiensten die ouderen essentieel vinden?

Welke instrumenten moeten worden ontwikkeld om de informele en formele aspecten te combineren in de hulpverlening voor ouderen (ouderen met een migrantenachtergrond, mensen in een precaire situatie, mensen die in een isolement verkeren)?

 

 

 

 

U wenst meer informatie, U bent buurtbewoner van Helmet of Colignon in Schaerbeek, het project interreseert U als mede-onderzeker, neem gesrust contact op via volgende email adres : katrien.dosogne@evabxl.be