Zoek een project

2022

Specxcraft

In specXcraft (Speculative crafting for un/common futures) verkennen 4 verenigingen de toekomst van Brussel aan de hand van speculatieve, ervaringsgerichte en gefabriceerde methodes, gebaseerd op hun praktijken en engagementen.
2022

SYSTEM_TURFU

In enkele kernwoorden: veerkracht, de informele artistieke en sociaal-culturele sector, zichtbaarheid en vindingrijkheid!
2021

B.Care

Brussels.Cancer Research: Zorgt het vermenselijken van het zorgparcours bij kankerbestrijding voor een meer veerkrachtig zorgmodel en voor betere levenskwaliteit voor de betrokken actoren?
2021

IROR

Dit onderzoeksproject is gebaseerd op de vaststelling dat de stedelijke ruimte van Brussel per definitie van iedereen moet zijn en inclusief. De openbare ruimte moet een plaats zijn waar iedereen zich kan herkennen.
2021

Super Terram

Als de Brusselse bodem noch als inerte achtergrond noch als grondstof wordt beschouwd, wat kan dat dan betekenen voor de stedenbouwkundige praktijken? Dit is de missie die Super Terram zichzelf heeft voorgenomen te onderzoeken
2021

VETIRR-BXL

Kleding zonder de massale import van kledingtextiel. Samen wenselijke, lokale en duurzame oplossingen bedenken en uitvoeren om dit te bereiken.
2020

ARBRES

ARBRES bestudeert de socio-ecologische voorwaarden voor de inplanting van stedelijke fruitbomen die de voedselzekerheid in Brussel kunnen verbeteren en andere diensten kunnen verlenen in een Antropoceen context.
2020

Slowheat

Co-creëren van kennis, praktijken en alternatieve systemen (low-tech, toegankelijk en veerkrachtig) die duurzaam en comfortabel gebruik van warmte in woningen mogelijk maken.
2019

ADHZIS (Aide à Domicile Zorg aan Huis Inclusi(ef)ve à Schaerbeek)

Een onderzoek over welke elementen, voor ouderen zelf, de basis voor vertrouwen in bijstands- en zorgdiensten vormen.
2019

Man’Aige

Hoe bouwen we aan een zorgzame buurt samen met buurtgebruikers in Martelaars en Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw?
2019

ADHZIS (Aide à Domicile Zorg aan Huis Inclusi(ef)ve à Schaerbeek)

Een onderzoek over welke elementen, voor ouderen zelf, de basis voor vertrouwen in bijstands- en zorgdiensten vormen.
2019

Voisins d’Energie

Hoe kunnen burgers zich organiseren om zich het energievraagstuk toe te eigenen en actoren in het energielandschap van Brussel te worden?
2017

CAMIM

Collectieve kennisproductie over integratiepraktijken, gerealiseerd samen met migranten die het integratieparcours bij VIA vzw volgen
2017

ValueBugs

Nieuwe techniek ontwikkelen voor de recyclage van organisch plantaardig afval in huis, met gebruik van larven van de zwarte soldatenvlieg.
2016

Brusseau

Hoe kunnen we de kennis van gebruikers-bewoners zodanig vergroten, mobiliseren en valoriseren dat ze in de eerste plaats een beter begrip krijgen van de overstromingen op lokale schaal, en vervolgens collectieve en innovatieve ...
2016

CitizenDev

Hoe kunnen we burgerinitiatieven stimuleren en netwerken op basis van een valoriserende aanpak en verbindingen?
2016

Echange Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, timebanking, netwerken voor kennisuitwisseling...)
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2016

Pota

In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis?
2016

Rereb

Het REREB-project analyseert en bevraagt de veerkracht van de Brusselse commerciële functie, de breekpunten en crisisfactoren waarmee handelszaken worden geconfronteerd en de kwetsbaarheids- en weerbaarheidsfactoren ...
2016

SAULE – Symbiose Stadslandbouw Huisvesting Milieu

Hoe kunnen we de tegenstelling huisvesting/landbouw overwinnen en denken in termen van synergie? Kan de stadslandbouw, zowel op ruimtelijk als sociaal vlak, een structureel element zijn van een nieuwe manier van wonen en een ...
2016

SWOT Mobiel

Het overkoepelende doel van het Living Lab is de ontwikkeling, testfase en aanpassing van een veerkrachtig prototype/model voor co-creatie van solidair wonen in mobiele huizen voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk
2016

Vilco

Comment pouvoirs locaux et collectifs citoyens peuvent-ils mieux collaborer pour développer la résilience des dynamiques locales en faveur de l’environnement ?
2016

Wim

Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een alternatief, collaboratief, circulair en lokaal systeem beheerssyteem van (afval)hout (als materiaal) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2015

Choud’Bruxelles

Is het mogelijk om gezamenlijk een duurzame en economisch leefbare logistieke oplossing te ontwikkelen voor de distributie van lokale producten in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2015

Falcoop

Onder welke voorwaarden kan de sociale innovatie van de coöperatieve supermarkt BEES coop ervoor zorgen dat duurzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen?
2015

SolenPrim

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?
2015

Spincoop

Welke factoren beïnvloeden of bepalen de (agro-ecologische) levensvatbaarheid van het concept SPIN-farming zoals Cycle Farm het toepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
2015

UltraTree

Hoe kunnen we op een efficiënte manier steun bieden aan projecten van duurzame landbouw op een zeer kleine oppervlakte in de voorstedelijke omgeving om te voldoen aan de Brusselse vraag naar fruit en groenten?