Transversale workshop: Co-creatie rond de negatieve commons

Tot 05 December 2022 van 06 December 2022
09:00 - 17:00

Cultureel centrum Elzenhof

Kortenberglaan 12, 1050 Elsene
Confluences-CACOC

Teruggaan naar de commons is een alternatief dat vaak door Co-Create projecten wordt genoemd als een wenselijke manier om democratie en stedelijke veerkracht in Brussel op te bouwen. Maar wat kunnen we doen met het gemeengoed als het onze levensomstandigheden verarmt of in gevaar brengt (bijvoorbeeld kerncentrales, vervuilde braakliggende terreinen, enz.)? Wat kunnen we opgeven om niet alles te accepteren in de opbouw van een gemeenschappelijke wereld? Dat is de vraag waar we u uitnodigen om samen aan te werken, tijdens een exclusieve transversale workshop onder leiding van Alexandre Monnin, professor aan de ESC Clermont Business School in Ecological Redirection and Design, op 5 en 6 december 2022.

De transversale workshops van het Adviescentrum Co-create zijn bevoorrechte begeleidingsmomenten om een reflectie tussen projecten op gang te brengen of voort te zetten over kwesties in verband met co-creatieonderzoek voor stedelijke veerkracht, om praktijken tussen vakgenoten te kruisen, om nieuwe concepten en instrumenten te verkennen die nuttig zijn voor projecten, en om nieuwe mogelijkheden te openen voor het innoveren en uitvoeren van een participatief onderzoeks-actieproject.

Voor wie is het ?

De transversale workshops van het Adviescentrum zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een co-create project. Alle medeonderzoekers zijn uitgenodigd, en wij moedigen u aan om collectief deel te nemen om concrete elementen te verkrijgen voor de voortgang van uw project. Aarzel niet om ons te contacteren voor elke aanpassing die uw deelname zal vergemakkelijken.

Praktische informatie

Deze workshop vindt plaats op 5 en 6 december, in principe gedurende een groot deel van de dag (de tijden zullen zo spoedig mogelijk worden vastgesteld), in het cultureel centrum Elzenhof in Elsene. U kunt kiezen tussen deze twee data. Het is de bedoeling dat de leden van hetzelfde project op dezelfde datum aanwezig zijn, zodat zij in consortiumverband kunnen werken. Kun je al een optie in je agenda zetten?

De workshop wordt gehouden in het Frans. Kunt u ons vooraf laten weten of u ondersteuning wilt bij de vertaling in het Nederlands? Alvast bedankt!