Over het Co-Create Adviescentrum

Begeleiding van co-creatieve projecten

Elk Co-Create project is een universum op zich. Het probeert een antwoord te geven op een specifieke onderzoeksvraag, bouwt doelbewust een sterk consortium uit en ontwikkelt geheel eigen methodes en processen. Co-creatie is een avontuur van verrassingen, van vallen en opstaan, van partnerschappen en verbindingen die gemaakt moeten worden, van successen die gedeeld en versterkt moeten worden. De bestaansreden van het Adviescentrum voor de Co-Create actie (CACOC) is om projecten in dit avontuur te begeleiden. 

Het Adviescentrum en de Co-Create projecten

CACOC creëert leer- en discussieplatformen voor projecten, om de concepten van participatief actie-onderzoek en stedelijke veerkracht -die de kern vormen van Co-Create- in vraag te stellen en toe te eigenen.

CACOC biedt de projecten evenzeer luisterend oor, een kritisch klankbord, hulp in het evaluatieproces, ondersteuning bij moeilijkheden en een relais naar inspirerend bronnenmateriaal. Elk project heeft een specifiek contactpersoon binnen het CACOC-team.

Ten slotte legt CACOC verbanden en stimuleert het uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende projecten. Die transversaliteit is essentieel voor het ontstaan van een community of practices, van een globaal kader om geleidelijk aan naar een systemische aanpak van de veerkracht in Brussel te evolueren.

Het Adviescentrum en de Co-Create actie

CACOC suggereert manieren om de Co-Create actie te verbeteren en te ontwikkelen – zoals bijvoorbeeld de invoering van een burgerjury voor de selectie van nieuwe projecten.

Ten slotte probeert CACOC uit de Co-Create bubbel te breken, en de projecten te verbinden met de stad en de buitenwereld.

Wie zit er achter het Adviescentrum Co-Create?

CACOC ondersteunde in de voorbije jaren meer dan twintig Co-Create projecten. Ons team bestaat uit diverse profielen met verschillende, complementaire vaardigheden. Zo kunnen we aan de verschillende behoeften van al deze projecten en van de actie beantwoorden. CACOC is vandaag geïntegreerd in een vzw, CAPCOC (Centre d’Accompagnement des Projets en Co-Creation)

Deze vzw ondersteunt actoren gebonden aan een bepaalde plaats (burgers, administraties, onderzoekers, verenigingen, politici, …) om collectieve en transdisciplinaire processen van kennisproductie op gang te brengen, om hun eigen realiteit te transformeren, om zich te emanciperen in hun capaciteit om huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, en om de kwaliteit, de waardigheid en de duurzaamheid van het leven in de samenleving te verbeteren.

Contact voor het Adviescentrum Co-Create

Laure Malchair
Directrice
laurem@cocreate.brussels

Meer info op onze website: www.cacoc.be