Projecten met het thema : Hulpbronnenbeheer & recyclage

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Brusseau

Hoe kunnen we de kennis van gebruikers-bewoners zodanig vergroten, mobiliseren en valoriseren dat ze in de eerste plaats een beter begrip krijgen van de overstromingen op lokale schaal, en vervolgens collectieve en innovatieve voorstellen kunnen formuleren om hierop een antwoord op te bieden?

Wim

Kan een verbetering van het beheer van houten materialen een motor zijn voor sociale verbondenheid binnen de wijk Heyvaert (Molenbeek) wanneer de gemeenschap en de lokale actoren zich het materiaal opnieuw toe-eigenen?