(E)change Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, time banking, netwerken voor kennisuitwisseling...)? Wat zijn de voorwaarden voor hun ontwikkeling (kader en werkingsmodaliteiten) en voortbestaan?

Acteurs

Réseau Financité

ULB : Center for European Resaerch in Microfinance (CERMI)