CosyFood

Hoe kunnen we duurzame voedingssystemen definiëren en hoe kunnen we deze systemen met specifieke praktijken en tools verbeteren?

Home

De Färm-winkel, het SAGAL-netwerk (Solidaire AankoopGroep voor Artisanale Landbouw) en Boeren & Buren (Vorst) zijn in zee gegaan met het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire van de ULB om de duurzaamheid van deze drie alternatieve voedingssystemen te analyseren.

De bedoeling is om meer inzicht te verwerven in hun methodes voor de productie en verspreiding van duurzame voeding en deze, indien mogelijk, verbeteren. Het is ook de bedoeling om hun impact op de actoren met wie ze samenwerken (met name de producenten) te doorgronden en op die manier efficiënte ondersteuningsmogelijkheden te creëren. De verschillende actoren in het project worden beschouwd als co-onderzoekers.

Het onderzoeksproject wil alternatieve voedingssystemen helpen om de omslag te maken naar de duurzame samenleving die zij beogen. Daartoe willen de co-onderzoekers een evaluatietool ontwikkelen die aangepast is aan alternatieve distributieketens. De duurzaamheid wordt geëvalueerd door de projectpartners: consumenten, producenten, groothandelaars en iedereen die betrokken is bij elk van de partnersystemen. De resultaten van deze evaluatie moeten in de eerste plaats nuttig zijn voor de alternatieve ketens en de actoren die daar deel van uitmaken. Dat kan gaan van het sensibiliseren van consumenten en publieke actoren tot het organiseren van workshops voor producenten, verwerkers en economische actoren die betrokken zijn bij deze systemen. Elke partner in het project ontwikkelt, vanuit deze samenwerking, specifieke tools die nuttig zijn voor zijn dagelijkse activiteiten.


Bezoek bij een GASAP (SAGAL) producent (Foto:Thomas Beauduin)

Partenaires
Färm / SAGAL-netwerk / Boeren & Buren Vorst - La Vivrière /
IGEAT (Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire) ULB